Novice

< nazaj

Predstavniki SŠS pri varuhinji človekovih pravic Republike Slovenije

Datum: 21.2.2017
Predstavniki Sindikata športnikov Slovenije so v preteklem tednu obiskali varuhinjo človekov pravic, Vlasto Nussdorfer in ji predstavili svoje pobude in predvsem pripombe k predlogu besedila novega Zakona o športu (ZSpo-1), ki je trenutno vložen v postopek Državnega zbora ter na nesprejemljive rešitve, ki jih omenjeno besedilo prinaša. Srečanja se je poleg varuhinje udeležil tudi njen namestnik Tone Dolčič in predstavnica strokovne službe te inštitucije.
 
Sindikat športnikov Slovenije že vrsto let aktivno opozarja na zaskrbljujoče, neurejene in velikokrat tudi protipravne razmere v slovenskem športu, predvsem ko govorimo o pravicah oziroma delovnopravnem statusu športnikov, ki si ”kruh služijo” v Sloveniji.
 
Sindikat športnikov Slovenije se v okviru svojih pobud in pripomb na predlog besedila novega ZSpo-1 osredotoča predvsem na trenutno zelo aktualno in pomembno temo na področju politike športa v Republiki Sloveniji, in sicer zaščito pravic športnikov kot delavcev oziroma ureditev delovnopravnega statusa slovenskih športnikov v okviru predloga novega besedila Zakona o športu. Določbe, ki urejajo te vsebine v omenjenem predlogu besedila, so namreč po mnenju SŠS diskriminatorne do športnikov in športnih delavcev. Prav tako so sporne določbe, ki govorijo o prestopih športnikov v drug klub in s tem povezanim nadomestilom za prestop ali vzgojo mladega športnika; pa zakonska podlaga za delovanje novega instituta na področju športa, varuha športnikov pravic; predvsem pa moti dejstvo, da besedilo zakona niti z besedo ne omenja tako imenovanih programov celostnega razvoja športnikov ter vsebin, ki bi olajšale prehod v obdobje po končani športni karieri ter v nobenem segmentu ne upošteva pravil dobrega upravljanja (angl. good governance), po katerih naj bi bili v organih odločanja ali posvetovalnih organih vključeni vsi deležniki na področju športa, s čimer imamo v mislih predvsem predstavnike športnikov/-ic.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze