Novice

< nazaj

Drugi uradni obisk predstavnikov SŠS na MGŠT

Datum: 18.7.2023
Predstavnika Sindikata športnikov Slovenije, predsednik Dejan Stefanović in Marko Levovnik, sta opravila drugi uradni obisk na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki ga sta predstavljala državni sekretar, mag. Dejan Židan in v.d. direktorja Direktorata za šport, mag. Dejan Plastovski. 
 
Vsebina srečanja se je navezovala predvsem na iskanje rešitev ureditve ozroma izboljšanja delovno pravnega statusa profesionalnih športnikov in zagotavljanja socialne varnosti športnikov po končani karieri. Predsednik SŠS, Dejan Stefanović je na srečanju izpostavil posamezne določbe Zakona o športu (ZŠpo-1), predvsem tiste, ki na neprimeren način urejajo področje zaposlovanja športnikov in nadomestil ob prestopih le teh med športnimi društvi. Pogovor je stekel tudi na temo možnosti obuditve Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1). Pobuda k ponovni obuditvi zakona temelji predvsem na dejstvu, da bodo športniki, kot večinoma samozaposleni posamezniki, v prihodnje čutili negativne posledice sprememb davčne zakonodaje, delovnopravna zakonodaja pa je v tem pogledu že sedaj izrazito neugodna.
   
Državni sekretar in v.d. direktorja direktorata sta se na predstavljene vsebine odzvala pozitivno, jih načelno podprla in pozdravila pobude predstavnikov Sindikata športnikov Slovenije. Slednji bo v prihodnjih dneh pripravil vsebinska in kadrovska izhodišča za ustanovitev strokovne skupine, ki bo delovala pod okriljem MGŠT s ciljem priprave vsebin in strategije sprememb Zakona o športu in obuditve Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov.
 

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze