Novice

< nazaj

Mednarodni študijski program športnega menedžmenta na UCN Denmark, zopet vabi k vpisu

Datum: 5.3.2016
Študij na daljavo je po mnogih raziskavah in pozitivnih praksah najbolj primerna oblika študija, ki specifičnim skupinam, kot so športniki, omogoča nemoteno opravljanje študijskega procesa, kljub natrpanemu urniku treningov in tekmovanj. Prilagodljiv način študija zahteva od študenta mnogo več samodiscipline in sposobnosti organizacije časa, a je ob zavzetem in rednem delu ”prijazen” do vseh športnikovih obveznosti. Takšen način študija, vzporedno z razvojem tehnologije, vsekakor predstavlja prihodnost ene izmed vej izobraževalnega sistema, kot si ga želimo tudi v Sloveniji.
 
Sindikat športnikov Slovenije, skupaj s Sindikatom profesionalnih igralcev nogometa Slovenije že peto študijsko leto aktivno sodeluje v mednarodnem projektu (FIFPro Online Academy), katerega pobudnika sta bila svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPro in Evropska komisija.
 
Dodiplomski univerzitetni študijski program športnega menedžmenta, ki ga ponuja danska univerza UCN Denmark, študentu ob rednem izpolnjevanju študijskih obveznosti nudi obilo uporabnih, praktičnih in iz športne prakse izvzetih vsebin. Študijski program traja 7 semestrov, od katerih so prvi štirje usmerjeni v splošne družboslovne vsebine (Hospitality, Service & Tourism Management), zadnji trije pa v specifične in izbirne predmetne vsebine (Sport Management), ki si jih posameznik izbere po svojem zanimanju. Z vključenima dvema semestroma obvezne prakse v podjetju (športnem društvu), se športnik nauči tudi nekaterih praktičnih znanj in veščin, ki znatno pripomorejo k manj stresnemu in bolj učinkovitemu prehodu v obdobje po končani športni karieri.
 
Za slovenske študente, športnike, je študij brezplačen (op.: enkratno plačilo 300 EUR ob vpisu in letna članarina SŠS), poleg tega pa imajo tudi stalno, brezplačno, pomoč tako imenovanega tutorja, ki ima vse kompetence ter znanja, da lahko usmerja ali pomaga posameznikom pri študijskih obveznostih.
 
"Želimo si, da zanimanje športnikov za študij ne bi zamrlo ter da bi se jih vedno več odločalo za dokončanje visokošolske izobrazbe, ki je danes še kako pomembna za osebni razvoj posameznika. Morda celo najpomembnejši element tako imenovane druge kariere oziroma obdobja po koncu aktivne športne poti.”
 

Za podrobnejše informacije o pogojih vpisa in ostala vprašanja se lahko obrnete na Marka Levovnika:

   - m:   041 362 269
   - e:    marko.levovnik@sportnik.si

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze