Novice

< nazaj

Posvet na temo izvajanja zakona o športu in urejanja nadomestil za prestope športnikov

Datum: 15.11.2017
Danes je bil na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport organiziran posvet, katerega vsebine so se navezovale na izvajanje novega Zakona o športu, kjer se z uveljavitvijo določb 34. člena, ki ureja nadomestila za prestope športnikov iz ene v drugo športno organizacijo, v praksi pojavlja kar nekaj anomalij in kršitev. Cilj srečanja vseh deležnikov na področju športa v Sloveniji je bil iskanje skupnih rešitev pri urejanju prestopov športnikov oziroma urejanje tega področja po posameznih športnih panogah. Uvodničarji posveta (Boro Štrumbelj, direktor Direktorata za šport na MIZŠ; Rožle Prezelj, varuh pravic športnikov; Blaž Bolcar, odvetnik; Matej Oražem, športni direktor NK Domžale in Dejan Stefanović, predsednik SŠS in SPINS). Prisotne sta ob začetku pozdravila tudi predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec in v.d. generalnega sekretarja, Blaž Perko.

Dejan Stefanović je prisotnim predstavil poglede SŠS na omenjeno problematiko ter najprej opozoril na razlikovanje med termini, ki se uporabljajo v okviru pojma nadomestil (nadomestilo za vzgojo in nadomestilo za prestop športnika v drugo organizacijo). V nadaljevanju je izpostavil najpomembnejši sodbi CJEU, Bosman (1995) in Bernard (2010), ki govori, da je nadomestilo za vzgojo kompatibilno s pravom EU, ki spodbuja vključevanje in vzgojo mladih športnikov in zagotavlja primerno odškodnino klubom, ki so vzgajali športnika, če/ko na koncu vzgojnega procesa pride do podpisa profesionalne pogodbe z drugim klubom ter je utemeljena z resničnimi stroški kluba za vzgojo športnika. Izpostavljeni so bili tudi najnovejši dokumenti na mednarodnem področju, ki ščitijo pravice otrok (do polnoletnosti), poleg konvencije ZN o pravicah otrok (1989), listine UNESCO o športu, konvencije UNICEF-a (2012) in ILO standardov: Declaration on safeguarding the rights of child athletes (8. 11. 2017); Joint statement of the European Social partners on safeguarding the rights of child athletes (8. 11. 2017); Universal declaration of Players rights (Pariz, april 2017).

Blaž Perko, v.d. generalnega sekretarja OKS-ZŠZ je v zaključku srečanja predlagal, da bo OKS-ZŠZ, kot krovna organizacija civilne sfere tista, ki bo prevzela pobudo nad formiranjem socialnega dialoga oziroma delovne skupine socialnih partnerjev na področju športa, z namenom iskanja izhodišč in rešitev urejanja področja nadomestil za prestope športnikov. Prisotni so enotno podprli predlog, ki naj bi bil udejanjem do zaključka leta 2017.

 

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze