Novice

< nazaj

Minister Luka mesec sprejel predstavnika SŠS in SPINS

Datum: 20.7.2023
Z željo po seznanitvi in iskanju rešitev za sistemsko neurejene razmere v slovenskem športu, neurejenost področja delovno-pravnega statusa športnikov in trenerjev ter zagotovitev socialne varnosti športnikov in trenerjev po zaključeni športni karieri, sta se predstavnika Sindikata športnikov Slovenije in Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije sestala z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na MDDSZ, Luko Mescem, predstavniki njegovega kabineta ter Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. 

Predsednik SŠS, Dejan Stefanović je na srečanju izpostavil posamezne določbe Zakona o športu, predvsem tiste, ki na neprimeren način urejajo področje zaposlovanja športnikov in nadomestil ob prestopih le teh med športnimi društvi. Pogovor je stekel tudi na temo možnosti obuditve Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov. Pobuda k ponovni obuditvi zakona temelji predvsem na dejstvu, da bodo športniki, kot večinoma samozaposleni posamezniki, v prihodnje čutili negativne posledice sprememb davčne zakonodaje, delovnopravna zakonodaja pa je v tem pogledu že sedaj izrazito neugodna.
   
Predstavniki MDDSZ, na čelu z ministrom Luko Mescem, so se na predstavljene vsebine odzvali pozitivno in obljubili popolno podporo pri nadaljnjih dejavnostih sindikata na tem področju. Prisotni so bili enotnega stališča, da je ureditev delovno-pranega statusa športnikov in trenerjev mogoča le z uvedbo kolektivne pogodbe, ki bi opredelila in upoštevala posebnosti področja športa v Sloveniji. Temu bo sledilo tudi uradno mnenje, ki ga bo v kratkem pripravilo MDDSZ.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze