Novice

< nazaj

Državno priznanje danskemu sindikatu

Datum: 6.11.2013
Danski sindikat profesionalnih igralcev nogometa (Spillerforeningen) je prejel priznanje s strani Ministrstva za socialne zadeve, mladino in vključevanje za izjemna prizadevanja in uspešno ter predsvem učinkovito izpeljane aktivnosti na področju družbeno koristnih projektov. Med najbolj izpostavljenimi so bile aktivnosti na področju boja proti rasizmu (Pokaži diskriminaciji rdeči karton), kakor tudi vključevanja profesionalnih nogometašev v vsakodnevno življenje ogroženih skupin, otrok in mladine (Arena Spartacus).
 
Kot omenjeno, je dansko ministrstvo nagrado namenilo dvema velikima projektoma, ki jih sindikat izvaja v okviru svojih aktivnosti - Arena Spartacus in Pokaži diskriminaciji rdeči karton. Prvi projekt sloni na pobudi vključevanja socialno ogroženih skupin otrok in mladine v družbo, s pomočjo športnih aktivnosti oziroma nogometnih treningov z njihovimi vzorniki – profesionalnimi nogometaši. Drugi, nam bolj poznan, pa predvsem na želji izkoreniniti pojav rasizma in diskriminacije v nogometu s prijemi, ki na mednarodni ravni potekajo v tednu aktivnosti Fare.
 
”Ministrstvo se je za podelitev priznanja odločilo predvsem iz razloga, učinkovite in domiselne uporabe lastnih virov ter inovativnih pristopov za delo z otroci in mladimi. Prav tako so se z aktivnostmi odkrivali in spodbujali naravni talenti omenjenih družbenih skupin, kar je vsekakor pripomoglo k njihovi socializaciji (razvoju družbenih vrednot in norm),” je kot razlog za podelitev nagrade navedla Annette Vilhelmsen, danska ministrica.
 
Projektni vodja Simon Christensen je bil nad prejeto nagrado navdušen. Dejal je, da so z aktivnostmi v okviru obeh projektov izkoristili priljubljenost nogometa in naklonjenost družbe k le temu. Nogomet ne pozna meja in lahko med seboj združuje tako moške kot ženske, tako bogate kot revne. Posamezni športniki lahko kot vzorniki predstavljajo pomemeben del odraščanja mladostnikov, zato so njihova srečanja še toliko bolj pommebna. ”Nagrada, ki smo jo prejeli je le sodbuda za boljše in še bolj zavzeto delo v prihodnje,” še dodaja Christensen.
 
V Sloveniji prav tako Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije kot Sindikat športnikov Slovenije že vrsto let izvajata kopico projektov družbeno koristne oziroma humanitarne narave. Na žalost država do sedaj ni imela posluha za tovrstne aktivnosti na področju športa, saj omenjenih projektov ni ne nagradila ne spodbudila njihovega razvoja s sofinanciranjem iz naslova javnih razpisov. Želimo si, da bodo v prihodnje tudi aktivnosti naših sindikatov opažene s strani državnih institucij in glede na učinek ter kvaliteto izvedbe, tudi primerno ovrednotene nagrajena.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze