Novice

< nazaj

PS DeSUS v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o spremembi ZPZPŠ-1

Datum: 31.1.2018
Včeraj je poslanska skupina stranke DeSUS, s prvopodpisanim poslancem Petrom Vilfanom, v postopek Državnega zbora vložila predlog zakona o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), in sicer v 43. členu tega zakona. Člen namreč določa ugotavljanje ustreznosti Premostitvenega sklada na dan 30. junij 2018 ter morebitno likvidacijo sklada v kolikor v določenem obdobju po uporabi zakona ne bo izpolnjeval določb zakona. Predlagatelji menijo, da je navedeni rok prekratek, zato predlagajo njegovo podaljšanje do 31. decembra 2019.
 
Osnovni razlog za vložitev predloga omenjenega besedila je predvsem relativno pozno sprejetje novega Zakona o športu (Zšpo-1, U. l. RS 29/2017 z dne 23. 6. 2017), ki v drugem poglavju določa posebnosti dela v športu, v okviru katerih je prvič v samostojni Republiki Sloveniji sploh možno sklepanje pogodb o zaposlitvi, ki upoštevajo posebnosti področja športa.
 
Stari Zakon o športu, ki je stopil v veljavo leta 1998 (ZSpo, U. l. RS 22/1998 z dne 4. 4. 1998) je namreč prepoznaval le status samozaposlenih športnikov in športnih delavcev (poklicni športnik in zasebni športni delavec), zato te ciljne skupine, predvsem športnice in športniki, rednih delovnih razmerij niso sklepali. To je bil tudi poglaviten razlog, zaradi katerega od uveljavitve ZPZPŠ-1 še ni bilo zavezancev za plačilo prispevkov v sklad oziroma zavarovancev.
 
Kot primer dobre prakse lahko omenimo trenutni socialni dialog v športni panogi nogomet, kjer so se deležniki že dogovorili za tako imenovani blagi prehod na pogodbe o zaposlitvi, z upoštevanjem višine mesečnega dohodka nogometašev. Člani Komisije za profesionalni nogomet NZS so tako, na svoji zadnji seji, dne 27. 11. 2017 predlagali, da se do nove tekmovalne sezone sklene kolektivna pogodba, ki bo določala, da bodo posamezniki pod vnaprej določeno mejo mesečnega dohodka, obvezani skleniti redno delovno razmerje, nad to mejo mejo pa se bodo lahko prostovoljno odločili med sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ali statusom samozaposlenega športnika. Presečni datum za omenjeni prehod, bo predvidoma 1. 7. 2018, ko naj bi pogodbo o zaposlitvi podpisalo med 120 in 170 nogometašev, od približno 350 profesionalnih nogometašev, ki nastopajo v Sloveniji. V letu 2019 se z novo tekmovalno sezono in pripadom novih poklicnih nogometašev, pričakuje še najmanj 100 dodatnih zavezancev oziroma zavarovancev v Premostitvenem skladu.
 
S socialnim dialogom v okviru drugih športnih panog se v letu 2018 in 2019 dodatno predvideva še 200 zavezancev in zavarovancev, na podlagi česar lahko pričakujemo, da bo višina sredstev v Premostitvenem skladu bistveno presegla cenzus, ki je določen v 43. členu ZPZPŠ-1.
 
Pravico do vplačila v Premostitveni sklad so z dobrimi nastopi na mednarodni klubski ravni in posledično vpisom v register kategoriziranih »vrhunskih« športnikov, dobili tudi samozaposleni nogometaši NK Maribor.
 
Sindikat športnikov Slovenije podpira prizadevanja poslanske skupine DeSUS in vloženo besedilo predloga zakona.
 
Tukaj si lahko ogledate vloženi predlog zakona.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze