Novice

< nazaj

Izsledki raziskave CARE: zlorabe in nasilje nad mladoletnimi športniki

Datum: 16.5.2021
V prvi globalni študiji, ki je proučevala izkušnje vrhunskih športnikov, je več kot polovica sodelujočih poročala, da je v obdobju odraščanja vsaj enkrat utrpela čustveno zlorabo ali nasilje. Dvoletni projekt, ki temelji na pričevanjih športnikov o trajnih posledicah zlorab in nasilja nad njimi, je bil zasnovan v sodelovanju med Svetovnim združenjem sindikatov na področju športa (WPA), njegovimi članicami in angleško univerzo Loughborough.
 
Raziskava, ki so jo avtorji označili s kratico CARE (angl. Census of Athlete Rights Experiences) je dokumentirala izkušnje vrhunskih športnikov s pomočjo poglobljenih intervjujev in 297 spletnih anket. Vsak tretji sodelujoči športnik je poročal, da je bil kot otrok med treningi ali tekmovanjem fizično trpinčen. Vsak drugi športnik ni vedel za obstoj zveze ali združenja športnikov, skoraj 70% pa jih ni vedelo, da ima kakršnekoli pravice že pred 18. letom starosti.
 
“Analiza podatkov tragično dokazuje, da je šport za številne otroke športnike vir zlorab in travm, medtem, ko bi moral biti izključno priložnost za razvoj in osebnostno rast," je dejal Brendan Schwab, izvršni direktor Svetovnega združenja sindikatov na področju športa (WPA). Jasno je, da je treba zaščitne ukrepe, ki jih sprejemajo številne športne institucije, okrepiti z resničnim vključevanjem glasov otrok športnikov, vključevanjem njihovih človekovih pravic in zagotavljanjem učinkovitih pravnih sredstev, vključno s spravo in odškodninami v primeru zlorabe. Projekt CARE poudarja potrebo po izgradnji zmogljivostnih kapacitet gibanja sindikatov na področju športa, za učinkovito zastopanje športnikov otrok, kar je ključna vrzel, za katero smo odločeni, da jo zapolnimo," je še dodal.
 
"Glavni namen projekta CARE je privabiti, razširiti in poslušati pričevanja športnikov o njihovih izkušnjah v športu iz otroštva, da bi s tem spodbudili sistemske spremembe," je povedala Andrea Florence, koordinatorica projekta CARE pri Svetovnem združenju sindikatov na področju športa (WPA). “Upamo, da bo poročilo CARE prispevalo k intenzivnejši globalni razpravi o zlorabi otrok v športu. Moramo se odkrito in iskreno pogovoriti o svoji kolektivni odgovornosti, da zagotovimo varno okolje v športu. "
 
“To je prva svetovna raziskava o tem, kako so bile pravice športnikov spoštovane ali kršene v obdobju nedoletnosti športnikov. Poročilo CARE predstavlja pomembno izhodišče, na podlagi katerega je zdaj mogoče spremljati napredek z nadaljnjimi študijami. Z analizo podatkov bomo dokazali, da prizadevanja za spodbujanje in zaščito otrokovih pravic v športu temeljijo na dokazih,“ je dejal dr. Daniel Rhind, vodilni raziskovalec poročila CARE in akademik na Univerzi Loughborough.
 
“Zlorabe se pogosto dogajajo na skrivaj in poročanje o njih pomeni veliko osebno in poklicno tveganje za športnike. Zlorabljeni ne bodo tvegali izpostavljanja, če ne bodo imeli pravih zaščitnih mehanizmov,” je dejala Florence iz World Playerja. “Ogledali smo si lastno gibanje združenj športnih sindikatov in svojo dolžnost skrbnosti do športnikov. Pra zato smo ob tej priložnosti objavili tudi priročnik “Ready to Respond”: priročnik za vodje osebnostnega razvoja športnikov o tem, kako podpirati športnike, ki razkrijejo zlorabe, nadlegovanje ali doživete travme v športu."
 
"Raziskava “CARE” in priročnik “Ready to Respond” sta resnično potrebna orodja za tiste, ki podpirajo športnike na vseh ravneh razvoja. Vsebini dokumentov sta se skozi proces osredotočali na glas športnikov žrtev in tako črpali informacije iz njihovih izkušenj. V športu bo potrebno veliko dela, da bi ustvarili boljše okolje za športnike ter učinkovito preprečili, posredovali in se odzvali na zlorabe. Ti projekti nas vodijo korak bližje varnejšemu svetu za športnike brez psihični posledic.
 
Tukaj si lahko ogledate izsledke raziskave CARE in priročnik “Ready to Respond”.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze