Članstvo v sindikatu

K sindikatu lahko pristopijo vsi športniki, ki so ali so bili registrirani pri svojih panožnih športnih zvezah. Športnik mora podati tudi pisno izjavo, v kateri navede, da prostovoljno pristopa v sindikat ter da bo spoštoval določila statuta in drugih aktov sindikata.

Člani Sindikata športnikov Slovenije so člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Nacionalne panožne športne zveze