Raziskava (EU): Temeljne pravice v športu (Spolna usmerjenost športnikov v nogometu znotraj EU)

Raziskava (EU): Temeljne pravice v športu (Spolna usmerjenost športnikov v nogometu znotraj EU)

Lizbonska pogodba preprečuje kakršnokoli diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. Šport, še posebno nogomet v EU, je eno tistih področij, kjer diskrimacija, nasilje, homofobni stereotipi in nestrpnost do istospolno usmerjenih športnikov ali navijačev, velikokrat ostanejo nerazkriti. V preteklosti so bila vsa prizadevanja za izboljšanje stanja na tem področju neuspešna, predvsem pa je bilo precej več časa in pozornosti usmerjeno v raziskave na področju boja proti rasizmu.
 

Raziskava (EU): Temeljne pravice v športu

SPINS bo v primeru uspešne kandidature projekta "Fundamental Rights in Sport: the Case of Sexual Orientation in Football accross the EU", ki ga na Mirovnem inštitutu pripravljajo na razpis Evropske komisije DG General Justice, Freedom and Security "Fundamental Rights and Citizenship", sodeloval z omenjenim ištitutom v obliki svetovanja in pomoči pri izvajanju ter realizaciji znanstvene raziskave.

Cilj projekta

Cilj projekta bo pridobiti empirično in teoretično razumevanje vzrokov ter načinov pojavljanja homofobnih stereotipov na področju nogometa z namenom, da bi lahko razvili orodja za preprečevanje diskriminacije na osnovi spolne orientacije v nogometu. Zlasti bo osredotočenost na šolskih in lokalnih športnih ekipah ter klubih - morda pa tudi na višjih ravneh.


Projektni team sestavljajo naslednji partnerji:

- Dissens e.V., Berlin, Germany (coordinator)

- Leeds Metropolitan University, UK
- Men's Counseling Centre Graz, Austria
- Peace Institute Ljubljana, Slovenia
- Cultural Informational and Counselling Centre LEGEBITRA, Ljubljana, Slovenia
- Universitat de Girona, Spain
- Center of Women's Studies and Policies, Sofia, Bulgaria (CWSP)
- Tischner European University, Kraków, Poland

Vse galerije

Foto galerije

Nacionalne panožne športne zveze