Projekt na mednarodni ravni

arhiv >>

Izobraževanje oziroma učenje na daljavo se je začelo pred okrog sto leti z dopisnim učenjem v redko poseljenih državah Avstralije, Nove Zelandije in ZDA. Razmahnilo se je zlasti v zadnjih letih, ko je postala informacijsko komunikacijska tehnologija dostopna vsem in si pravzaprav danes več niti ne znamo predstavljati življenja brez nje. Zlasti s pojavom interneta in na njem temelječih šolskih omrežjih se je možnost za uporabo učenja na daljavo bistveno razširila. Omrežja postajajo sredstvo za razpečevanje in izmenjavo virov (gradiv, programov) za učitelje, učence in starše, on-line komunikacijo (e-pošta, forumi, pogovori, e-konference, orodja za sodelovanje ipd.), vir informacij in dejavnosti v prostem času. Omrežja pa niso priložnost samo za učitelje, ampak vedno bolj tudi za učence (npr. kot vir za dopolnilno in dodatno izobraževanje, preverjanje znanja, medsebojno pomoč ipd.) in starše (obveščanje o dogajanju v šoli, komunikacija z učitelji ipd).

Cilji in namen projekta

Glavni namen projekta je omogočiti čim večjemu številu športnikov nemoten in uspešen študijski proces, ki bo v čim manjši meri posegal in vplival na njihov vsakodnevni ritem in urnik treningov, oziroma katerega izvedba bi bila neodvisna od kraja oziroma države, v kateri tekmujejo. Tako bo potrebno študijski program dela in urnike prilagoditi individualnim željam športnikov oziroma manjšim skupinam le-teh.

Športnike in njihove trenerje bo potrebno usposobiti za delo z računalnikom oziroma specifično programsko opremo, s pomočjo katere študij na daljavo poteka.

V študijskem letu 2012/2013 je naš cilj, v program študija na daljavo za športnike, vključiti 10 do 20 aktivnih športnikov, ki jim športna kariera ne dopušča študija v klasični obliki. 

Glavni cilj projekta je, izobraževanje na daljavo narediti po možnosti brezplačno in dostopno vsem športnikom, ki jim tak način študija bolj ustreza. V prihodnosti pričakujemo veliko povečanje števila vpisanih študentov in razširitev števila in vsebin študijskih programov, tudi na drugih slovenskih fakultetah.

Vsekakor se zavedamo, da bo v prihodnosti za vpis na tovrsten študij potrebno postaviti pravila oziroma določiti pogoje, ki bodo selekcionirala posameznike in izločevala tiste, ki tovrstnega načina študija ter ostalih ugodnosti ne potrebujejo ali si jih ne zaslužijo.

 

 

Foto galerije

Izobraževanje na daljavo za profesionalne nogometaše (študijsko leto 2011/2012)

Nacionalne panožne športne zveze